top of page

BEZPEČNOST

Stále extrémnější větrné podmínky s větší silou větru vyžadují vyšší nároky na pevnost a stabilitu montážních systémů pro fotovoltaiku.

Při výrobě našeho montážního systému jsme kladli důraz na funkčnost a bezpečnost.

Pevnost všech komponentů našich montážních systémů byla ověřena výpočtem metodou konečných prvků.

Navíc proti dokládaným běžných jednoduchým statickým výpočtům pro pevnost pro toto odvětví, byl náš montážní systém kompletně dynamicky analyzován a optimalizován specialisty.

Tento náročný  postup sám garantuje maximální bezpečnost při extrémních podmínkách.

Pro každý projekt mimo to bude zpracována statika s ohledem na místo, osazení panelů, maximální elevační úhel a geologický posudek složení půdy.

Výroba našeho montážního systému je prováděna ve shodě s certifikací ISO 9001:2009 a 14001:2005.

Trvalá a excelentní výrobní kvalita s maximální garancí pro naše zákazníky.

To vše ve spojení s okolním světem a celkovým hospodářským a sociálním vývojem.

Na naše montážní systémy poskytujeme 10 let garanci na materiál a zpracování.

bottom of page